กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนรายละเอียด :
    

  นายโกศล คงกระพันธ์ นายก อบต.แก้วแสน พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน พบปะพูดคุยร่วมกับประธาน อสม.หมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุตำบลแก้วแสนเพื่อกำหนดแนวทางในการเสนอโครงการ แผนงาน กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแก้วแสน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565    อ่าน 60 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**